Inicio Listado novas IP do estudo de...

IP do estudo de impacto ambiental e a solicitude de AAI para a explotación avícola de produción de ovos campeiros en Monte Estraviz de Finca Bosqueval, S.L., no concello de Curtis, [...].

Información pública

ANUNCIO do 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a explotación avícola de produción de ovos campeiros en Monte Estraviz de Finca Bosqueval, S.L., no concello de Curtis, provincia da Coruña (expediente 2020-IPPC-I-5).

Ligazón

Prazo: trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.