Inicio Listado novas IP do estudo de...

IP do estudo de impacto ambiental do proxecto básico da dragaxe do porto de Ribadeo (expediente 15/2015/proxectos).

Información pública

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020 pola que se autoriza e se dá publicidade do procedemento de tramitación da declaración de impacto ambiental do proxecto básico da dragaxe do porto de Ribadeo, que por razóns motivadas debe continuar a súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma (expediente 15/2015/proxectos).

Ligazón

Prazo: 30 días hábiles desde o día seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.