Inicio Estatísticas de solicitude por ano AAE simplificad...

AAE simplificada Plan especial de infraestruturas e dotacións para implantación de centro de saúde, Abegondo

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial de infraestruturas e dotacións para implantación de centro de saúde. Localización: Lugar de San Marco. Promotor e órgano substantivo: Concello de Abegondo. Expediente: 2019AAE2397. Código web: 2260/2019. O caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día  23/10/2019 ata o día 23/12/2019.