Inicio Estatísticas de solicitude por ano Ano 2021

Ano 2021

Estatísticas de Información Ambiental 2021

Informe estatístico correspondente á anualidade 2021, que contén os datos das solicitudes de información ambiental recibidas na Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

A disposición adicional oitava da Lei 27/2006 establece que as Administracións Públicas elaborarán e publicarán información periódica de carácter estatístico sobre as solicitudes de información ambiental recibidas.

https://gaia.xunta.es/plataforma/lista/solicitude