Inicio Estatísticas de solicitude por ano Estatísticas de...

Estatísticas de Información Ambiental 2020

Ano 2020

A disposición adicional oitava da Lei 27/2006 establece que as Administracións Públicas elaborarán e publicarán información periódica de carácter estatístico sobre as solicitudes de información ambiental recibidas.

Informe estatístico correspondente á anualidade 2020, que contén os datos das solicitudes de información ambiental recibidas na Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.