Inicio Estatísticas de solicitude por ano Ano 2019

Ano 2019

Estatísticas de Información Ambiental 2019

A disposición adicional oitava da Lei 27/2006 establece que as Administracións Públicas elaborarán e publicarán información periódica de carácter estatístico sobre as solicitudes de información ambiental recibidas.

Informe correspondente á anualidade 2019, que contén os datos das solicitudes de información ambiental recibidas a través da Plataforma Galega de Información Ambiental - GaIA da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibiidade e Cambio Climático.