Inicio Listado novas Día Meteorolóxi...

Día Meteorolóxico Mundial, 23 de marzo

Día Mundial

Clima & Auga A auga doce é vital para a vida. En media, un ser humano non pode sobrevivir máis de tres días sen ela. A auga é esencial para a produción dos nosos alimentos, practicamente todos os nosos bens e servizos e para o medio ambiente. O mundo enfróntase agora aos crecentes desafíos que expón a tensión hídrica, as inundacións e as secas e a falta de acceso a subministracións limpas. É urxente mellorar a previsión, o seguimento e a xestión das subministracións de auga e abordar o problema de pouca, moi pouca ou demasiado contaminada.

Ligazón