Inicio Listado novas Día Internacion...

Día Internacional dos Bosques, 21 de marzo

Días Internacionais

Os bosques son fundamentais para combater o cambio climático, polo que contribúen significativamente ao beneficio das xeracións presentes e futuras. Os bosques tamén exercen un papel fundamental na erradicación da pobreza e o logro de metas de desenvolvemento convidos internacionalmente, incluídos os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS). Os bosques cobren un terzo da superficie terrestre e xogan un papel fundamental na vida do planeta. Máis de 1 000 millóns de persoas —incluídas máis de dous mil pobos indíxenas— dependen dos bosques para sobrevivir: proporciónalles alimentos, medicinas, combustible e abrigo. Desde un punto de vista biolóxico, os bosques son os ecosistemas terrestres máis diversos, onde se albergan máis do 80% das especies animais e vexetais. Pero a pesar dos incribles beneficios ecolóxicos, económicos e sociais que nos brindan os bosques, a deforestación continúa a un ritmo sen precedentes.

Este ano, o Día Internacional dos Bosques pon de relevo as conexións entre os bosques e a rica biodiversidade que sustentan.

Ligazón