Inicio Listado novas AAE simplificad...

AAE simplificada do Plan parcial dun sector delimitado no SUND-3 (Os Tilos II), concello de Teo

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada . Nome do plan: Plan parcial dun sector delimitado no SUND-3 (Os Tilos II) – concello de Teo. Promotor: Mentores en Activos Inmobiliarios, S.L. Órgano substantivo: Concello de Teo. Expediente: 2020AAE2422. Código web: 2295/2020. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 11/02/2020 ata o día 13/04/2020.