Inicio Listado novas IP do proxecto ...

IP do proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da I fase da actuación na variante de Ribeira, de clave AC/18/074.01.

Información pública.

ligazón

30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia.