Inicio Listado novas AAE Delimitació...

AAE Delimitación do núcleo rural de Muñís, concello de Navia de Suarna

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Nome do plan: Delimitación do núcleo rural de Muñís, concello de Navia de Suarna. Promotor: Concello de Navia de Suarna. Órgano substantivo: Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2019AAE2407. Código Web: 2291/2020. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 20/01/2020 ata o día 20/03/2020.