Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm. 5 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Carballo.

Avaliación ambiental estratéxica simplificada.

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 83.2 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenacióno documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm. 5 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Carballo. Catálogo de protección de conxunto de hórreos. Promotor: Concello de Carballo. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2019AAE2417. Código Web: 2288/2020. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 02/01/2020 ata o día 02/03/2020, na seguinte ligazón