Inicio Listado novas IP varias solic...

IP varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Información pública

ANUNCIO do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras.

ligazón

Un prazo de vinte (20) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.