Inicio Listado novas Autorización am...

Autorización ambiental integrada para a planta de tratamento de residuos Marpol tipo B, Marpol tipo C e aceites usados e almacenamento de residuos hidrocarburados de Ingaroil, S.L.U.

Autorización ambiental integrada

ANUNCIO do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a revisión da autorización ambiental integrada para a planta de tratamento de residuos Marpol tipo B, Marpol tipo C e aceites usados e almacenamento de residuos hidrocarburados de Ingaroil, S.L.U., no concello das Somozas, provincia da Coruña (expediente 2018-IPPC-M-114).

DOG Núm. 229, Luns, 2 de decembro de 2019, Páx. 51477