Inicio Listado novas Autorización am...

Autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para a ampliación da estación depuradora de augas residuais nunha fábrica de queixo de Queserías Entrepinares, S.L.U.

Autorización ambiental integrada e estudo de impacto ambiental

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para a ampliación da estación depuradora de augas residuais nunha fábrica de queixo de Queserías Entrepinares, S.L.U., no concello de Vilalba (Lugo) (expediente 2019-IPPC-M-166).

DOG Núm. 229, Luns, 2 de decembro de 2019, Páx. 51475