Inicio Listado novas Entrega de caix...

Entrega de caixas con xerras e vasos de cristal

Entrega

Reparto a autoridades da Xunta de Galicia de caixas de madeira con xerra e vasos de cristal para reducir o consumo de botellas de plástico.

Campaña organizada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.