Inicio Listado novas AAE simplificad...

AAE simplificada Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, concello de Cervo

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, concello de Cervo. Promotor: Concello de Cervo. Órgano substantivo: Concello de Cervo. Expediente: 2019AAE2409. Código web: 2276/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 26/11/2019 ata o día 27/01/2020.