Inicio Listado novas AAE simplifica...

AAE simplificada Plan especial de infraestruturas e dotacións do polígono P-6.1 da AR-6, Concello de San Cibrao das Viñas

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada Nome do plan: Plan especial de infraestruturas e dotacións do polígono P-6.1 da AR-6 Promotor e órgano substantivo: Concello de San Cibrao das Viñas Expediente: 2019AAE2411 Código web: 2275/2019 No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 25/11/2019 ata o día 27/01/2020.