Inicio Listado novas AAE simplificad...

AAE simplificada Modificación puntual núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal: Modificación de varias cuestións normativas. Concello de Lousame

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal: Modificación de varias cuestións normativas. Concello de Lousame. Promotor: Concello de Lousame. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2019AAE2403. Código web: 2269/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 08/11/2019 ata o día 08/01/2020.