Inicio Listado novas Procedemento de...

Procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada do plan: Delimitación do núcleo rural común de Vilasión, parroquia de San Fiz de Amarante

Avaliación ambiental estratéxica

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Delimitación do núcleo rural común de Vilasión, parroquia de San Fiz de Amarante. Promotor: Concello de Antas de Ulla. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2019AAE2316 Código web: 2263/2019 No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 30/10/2019 ata o día 30/12/2019 na seguinte ligazón