Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do proxecto do Decreto polo que se regulan as directrices da paisaxe de Galicia.

Información pública

ANUNCIO do 25 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública o proxecto do Decreto polo que se regulan as directrices da paisaxe de Galicia.

Prazo:  dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.

Ligazón