Inicio Listado novas información pú...

información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación dunha explotación porcina de ceba

Información Pública

ANUNCIO do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación dunha explotación porcina de ceba situada entre as parroquias da Portela, no concello de Rodeiro (Pontevedra) e do Monte, no concello de Chantada (Lugo). Titular: María del Carmen Mazaira Bardelás (expediente 2019-IPPC-I-19).

Ligazón