Inicio Listado novas información púb...

información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da industria de fabricación de taboleiro aglomerado que Tableros Hispanos, S.L.U.

Información Pública

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da industria de fabricación de taboleiro aglomerado que Tableros Hispanos, S.L.U. posúe no concello de Lugo (expediente 2019-IPPC-M-29).

Ligazón