Inicio Listado novas IP do EsIA e da...

IP do EsIA e da solicitude de AAI para o proxecto de planta de produción de hidróxeno, autoconsumo a partir do parque eólico Cordal de Montouto Pando de Eólica de Cordales Bis, S.L.

Información pública

ANUNCIO do 20 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para o proxecto de planta de produción de hidróxeno, autoconsumo a partir do parque eólico Cordal de Montouto Pando de Eólica de Cordales Bis, S.L. nas provincias de Lugo e A Coruña (expediente 2023-IPPC-I-6).

Ligazón

Prazo: trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.