Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da autorización ambiental integrada para a planta de procesado de peixe, en Cambre (A Coruña)

Información pública

ANUNCIO do 12 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a autorización ambiental integrada para a planta de procesado de peixe, en Cambre (A Coruña) (expediente 2023-IPPC-I-49).

Ligazón

Prazo: trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.