Inicio Listado novas PEID na parcela...

PEID na parcela SU-4 Área de servizos urbanos de Amio, Santiago de Compostela

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial de infraestruturas e dotacións na parcela SU-4 “Área de servizos urbanos de Amio”. Promotor: Concello de Santiago de Compostela. Órgano substantivo: Concello de Santiago de Compostela. Expediente: 2024AAE2862. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 30.1.2024 ata o día 12.3.2024.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 30.1.2024 ata o día 12.3.2024.