Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do estudo de impacto ambiental dunha planta fixa de xestión de residuos de construción e demolición en Muxía, promovida por Ecodaisan, S.L.

Impacto Ambiental

ANUNCIO do 17 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental dunha planta fixa de xestión de residuos de construción e demolición en Muxía (A Coruña), promovida por Ecodaisan, S.L. (expedientes 2020-SC-I-00202 e 2020-SC-I-00203).

Ligazón

Se hace público que, por espacio de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.