Inicio Listado novas IP da solicitud...

IP da solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental complexo industrial que Granja Campomayor, S.L. Ximonde

Información pública

ANUNCIO do 21 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se someten a información pública a solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para a construción de dúas naves de galiñas poñedoras en solo, instalación de planta de compostaxe de esterco e instalación fotovoltaica, no complexo industrial que Granja Campomayor, S.L. posúe en Ximonde, no concello de Palas de Rei (Lugo) (expediente 2023-IPPC-M-106).

Ligazón

Faise público por espazo de trinta (30) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia