Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm.2 do PXOM de Toques para delimitar un ámbito de solo urbanizable.

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Plan: Modificación puntual núm.2 do PXOM de Toques para delimitar un ámbito de solo urbanizable. Promotor: Concello de Toques. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2023AAE2823. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 1.9.2023 ata o día 16.10.2023 nesta LIGAZÓN