Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do Proxecto de renovación das infraestruturas de saneamento na travesía de Santa María A Real da Terrachá.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto de renovación das infraestruturas de saneamento na travesía de Santa María A Real da Terrachá. Concello de Entrimo (Ourense), PdM Miño-Sil ES010_3_ALCH0SCET29SP2536". Clave: M1332-072/2111.

Ligazón

Prazo: Vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Ademais quen o desexe poderán consultalo nas oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., podendo solicitar cita previa no número de teléfono 988 399 422.