Inicio Listado novas AAE Modificació...

AAE Modificación puntual núm.7 do PXOM de Ribeira no ámbito dos polígonos P-24 e P-28, en Castiñeiras.

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Plan: Modificación puntual núm.7 do PXOM de Ribeira no ámbito dos polígonos P-24 e P-28, en Castiñeiras. Promotor: Concello de Ribeira. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2023AAE2833. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 30.8.2023 ata o día 11.10.2023 nesta LIGAZÓN