Inicio Listado novas Proxecto de Rea...

Proxecto de Real Decreto sobre os pneumáticos fóra de uso e a xestión ambiental dos seus residuos

Consulta pública

Ten como obxecto establecer o réxime xurídico aplicable á posta no mercado de pneumáticos de reposición, así como o réxime xurídico da prevención, produción e xestión dos pneumáticos fóra de uso xerados pola montaxe dos pneumáticos que foron postos no mercado de reposición polos seus produtores. Buscando, con iso, mellorar a efectividade dos procedementos utilizados na xestión deste residuo, adaptando ao novo marco normativo os procedementos de xestión e as obrigacións e responsabilidades que corresponden tanto aos produtores de pneumáticos, como aos diferentes xestores que interveñen este fluxo.

Ligazón

O prazo para remitir suxerencias finalizará o 4 de xuño de 2023, inclusive.