Inicio Listado novas EIA e AAI da in...

EIA e AAI da instalación industrial de producción de materias primas circulares de Valogreene Recinor, S.L.,

Estudo de impacto ambiental e autorización ambiental integrada

ANUNCIO do 6 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a instalación industrial de produción de materias primas circulares de Valogreene Recinor, S.L., no concello das Somozas (expediente 2022-IPPC-I-96).

Faise público  por espazo de quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de GaliciaDOG Núm. 56, Martes, 21 de marzo de 2023, Páx. 19507