Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación para a revisión da AAI para a fábrica de elaboración de pensos de Aira, S.C.G.,Taboada

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 17 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para a fábrica de elaboración de pensos de Aira, S.C.G., no concello de Taboada, provincia de Lugo (expediente 2020-IPPC-M-99).

Ligazón

Durante un período de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.