Inicio Listado novas Solicitudes de ...

Solicitudes de inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Información pública

ANUNCIO do 22 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública as solicitudes de inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Ligazón

20 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio