Inicio Listado novas 1 de marzo - Dí...

1 de marzo - Día Mundial dos Pastos Mariños

Día Mundial

Os pastos mariños son plantas con flores mariñas que se atopan en augas pouco profundas en numerosos recunchos do planeta, desde os trópicos ata o círculo polar ártico. Forman extensas praderías mariñas nas cales se desenvolveron hábitats complexos, altamente produtivos e de gran riqueza biolóxica. A pesar da súa importante contribución ao desenvolvemento sustentable e á mitigación e adaptación ao cambio climático, este compoñente básico da biodiversidade mariña está en perigo e só unha cuarta parte de todas as praderías atópanse dentro de áreas mariñas protexidas. As praderías mariñas son esenciais para a vida submarina e para a vida humana. Concienciar sobre a súa importancia para o benestar das comunidades, xa se trate da seguridade alimentaria vinculada á produción pesqueira, a mellora da calidade da auga filtrada polas praderías, a protección das costas contra a erosión, as tormentas e as inundacións, ou a captura e o almacenamento de carbono, contribuirán aos esforzos mundiais por conservar, xestionar mellor e restaurar eses ecosistemas.

Ligazón