Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do estudo de impacto ambiental dunha planta fixa de xestión de residuos de construción e demolición en Bergondo (A Coruña)

Impacto ambiental

ANUNCIO do 23 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental dunha planta fixa de xestión de residuos de construción e demolición en Bergondo (A Coruña), promovida por Celso Núñez, S.L. (expediente 2019-SC-I-00175).

Ligazón

Faise público que por espazo de 30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.