Inicio Listado novas IP "PROXECTO PS...

IP "PROXECTO PS-1, ÁREA DE VIARIAS, ESPAZOS LIBRES E INFRAESTRUTURAS, DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DO CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓXICO DO MAR NOS TERREOS DA ETA EN VIGO"

Participación pública

Anuncio do Servizo Provincial de Costas en Pontevedra polo que se somete a información pública a solicitude de concesión da AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS, para ocupación de bens de dominio público marítimo terrestre con destino a realización do “PROXECTO PS-1, ÁREA DE VIARIAS, ESPAZOS LIBRES E INFRAESTRUTURAS, DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DO CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓXICO DO MAR NOS TERREOS DA ETA EN VIGO”, no termo municipal de Vigo (número de referencia: CNC02/21/36/0001).

Ligazón

O prazo para presentación de alegacións e observacións finaliza o 25/03/2021.