Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm.26 das Normas subsidiarias do concello de Nigrán

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm.26 das Normas subsidiarias do concello de Nigrán. Promotor: Concello de Nigrán. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2547. Código web: 2397/2021. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 03.03.2021 ata o día 03.05.2021.