Inicio Listado novas Delimitación de...

Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea, Carballo

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas,segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea. Promotor: Concello de Carballo. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2525. Código web: 2380/2021. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 13.01.2021ata o día 15.03.2021.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 13.01.2021ata o día 15.03.2021.