Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación para a revisión da AAI outorgada a unha explotación porcina de porcos de ceba situada en Prado Grande-Cortegada, concello de Sarreaus

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a José Cid y Otros, C.B. para a explotación porcina de porcos de ceba situada en Prado Grande-Cortegada, concello de Sarreaus (expediente 2019-IPPC-M-89).

Ligazón

Un período de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.