Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do proxecto do Plan galego de cartografía e información xeográfica.

Información pública

ANUNCIO do 28 de decembro de 2020 polo que se acorda someter a información pública o proxecto do Plan galego de cartografía e información xeográfica.

Someter a información pública, durante un prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia o proxecto do Plan galego de cartografía e información xeográfica.

DOG Núm. 6, Martes, 12 de xaneiro de 2021, Páx. 1457