Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da solicitude de AAI e o estudo de impacto ambiental da ampliación dunha granxa de porcos no concello de Lousame

AAI E IMPACTO AMBIENTAL

ANUNCIO do 9 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental da ampliación dunha granxa de porcos no concello de Lousame.

Ligazón

Faise público por espazo de 30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.