Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm.10 do PXOM de Tomiño

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm.10 do PXOM de Tomiño. Promotor: Concello de Tomiño. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2020AAE2486. Código web: 2362/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 19.11.2020 ata o día 19.01.2021.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 19.11.2020 ata o día 19.01.2021.