Inicio Listado novas Información púb...

Información pública sobre el Proyecto de OM por la que se modifica el Anexo III del RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

Participación pública

Información pública sobre o Proxecto de Orde ministerial pola que se modifica o Anexo III do Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.

Ligazón

Fin: 11/12/2020