Inicio Listado novas Plan especial d...

Plan especial da unidade de execución UEI-11, Concello de Cedeira

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial da unidade de execución UEI-11. Promotor: Smarttia Re Residential Cedeira Zumalacárregui 41, SLU. Órgano substantivo: Concello de Cedeira. Expediente: 2020AAE2501. Código web: 2361/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 17.11.2020 ata o día 18.01.2021.