Inicio Listado novas Avaliación ambi...

Avaliación ambiental estratéxica simplificada do plan: Modificación puntual do Plan especial de protección e reforma interior do casco histórico de Ourense.

Avaliación ambiental estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual do Plan especial de protección e reforma interior do casco histórico de Ourense. Promotor: Manuel Fuentefría Pereira. Órgano substantivo: Concello de Ourense. Expediente: 2020AAE2495. Código web: 2354/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 28.10.2020 ata o día 28.12.2020.

Ligazón