Inicio Listado novas Consulta públic...

Consulta pública previa sobre a aprobación dunha norma que regule os aspectos relativos ao establecemento de garantías financeiras en desenvolvemento da Lei de residuos e solos contaminados

Consulta pública

Consulta pública previa sobre a aprobación dunha norma que regule os aspectos relativos ao establecemento de garantías financeiras en desenvolvemento da Lei de residuos e solos contaminados.

Ligazón

Inicio: 05/10/2020
Fin: 05/11/2020