Inicio Listado novas Información púb...

Información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Safety Kleen España, S.A., para o centro de transferencia de residuos (CTR)

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 25 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Safety Kleen España, S.A., para o centro de transferencia de residuos (CTR) situado no Polígono Industrial do Tambre, concello de Santiago de Compostela (expediente 2019-IPPC-M-198).

Ligazón

Vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.