Inicio Listado novas Plan parcial do...

Plan parcial do solo urbanizable delimitado industrial SUDI-06, concello de Mos

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan parcial do SUDI-06. Órgano substantivo: Concello de Mos. Expediente: 2020AAE2439. Código web: 2350/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 07.10.2020 ata o día 07.12.2020.